SeekGo er en simpel måde at se hvilke forretninger der er i dit lokalområde, eller i nærheden af en given destination. SeekGo kan også bruges til at finde en webshop som er lige noget for din smag.
For firmaer er SeekGo en simpel måde at forbinde firmaer med potentielle kunder og den flotte profil på siden giver en udtryksfuld og enkel markedsføring, så firmaet kan have fokus på deres service og produkter. SeekGo er nem, flot og simpel at bruge.

1: Sådan oprettes en firmaprofil på SeekGo.dk

At oprette en firmaprofil på SeekGo.dk kan gøres på to måder og det er op til firmaet at bestemme hvilken der passer bedst.

  1. SeekGo opretter profilen. Alt det kræver af firmaet er, at indsende de billeder, tekst og info som ønskes på profilen og så opretter SeekGo en flot profil på hjemmesiden. Har man ændringer eller tilføjelser til sin firmaprofil, kan man kontakte SeekGo.dk via email sellbuyis2015@gmail.com og der vil blive sørget for ændringerne.
  2. Firmaet opretter profilen. Alt det kræver er, at klikke på create your account nederst på forsiden og udfylder formularen. SeekGo vil derefter gennemgå profilen af sikkerhedsmæssige årsager, på denne måde kan vi sikre os at det er seriøse profiler der bliver slået op på SeekGo.dk. Efter gennemgangen vil profilen blive udgivet.
    Har man ændringer eller tilføjelser til profilen og selv ønsker at foretage disse, kan man få tilsendt en kode til firmaets email. Med koden logger firmaet sig ind på SeekGo.dk i øverste højre hjørne, hold musen over account og klik dernæst på your listings, her kan man se sin profil og herefter foretage evetuelle ændringer/tilføjelser. Alle eventuelle ændringer/tilføjelser bliver dernæst sendt til godkendelse hos SeekGo før de bliver udgivet på siden.

En profil er GRATIS DE 3 FØRSTE MÅNEDER, derefter koster en profil 39kr. pr. mrd inkl. moms

2: Udtalelser/vurdering af en profil


Alle har mulighed for at komme med en udtalelse eller vurdering af et firma på firmaets profil, dog kommer alle udtalelser/vurderinger forbi SeekGo til godkendelse, det vil sige at SeekGo sørger for at sortere eventuelle uanstændige udtalelser fra.

3. Tilbud og kampagner

SeekGo.dk er der en side der hedder deals and campaigns, her kan et firma få publiceret særlige tilbud eller kampagner. Man behøver ikke have en profil på SeekGo.dk for at få publiceret et tilbud. Prisen for at få uploaded disse tilbud/kampagner op er kun 25kr pr. mrd.

4: Opnå omtale for dit firma

SeekGo.dk giver dit firma mulighed for omtale og visuel markedsføring og SeekGo.dk bestræber sig på at give alle firmaer så flot en profil som mulig.

5: Nyhedsbrev

På SeekGo.dk udsendes et nyhedsbrev via email til dem som tilmelder sig dette. I nyhedsbrevet vil der f.eks. være opslag over nyoprettede profiler på siden eller opslag over de tilbud som virksomhederne har på tilbudssiden (deals and campaigns).

6: Kontakt os

Er man interesseret i at få en profil på SeekGo.dk eller har man spørgsmål er man meget velkommen til at kontakte os på email: Sellbuyis2015@gmail.com

 

English

SeekGo offers a simple way to discover companies in your local area or companies in any given destination. SeekGo can also be used to discover a webshop that you have been searching for.
SeekGo also offers a simple way to connect with potential customers, allowing you to take a step back from marketing so that the business can focus on its service or products. SeekGo is Elegant, simple and easy to use

1: How to create a company profile on SeekGo.dk

creating an account on SeekGo.dk can be done in two ways and it is up to the company to decide which way is best.

  1. SeekGo creates the profile. All the company need to do is provide the text, info and photos they want and SeekGo will create a beautiful profile for the company. If the company wish to add or change the profile, they can always contact us by email sellbuyis2015@gmail.com and SeekGo will make the changes.
  2. The company creates their own profile. All it takes is to click create your account on the frontpage and fill out the form. SeekGo will then go through the profile for safety reasons to make sure only serious profiles will be listed on SeekGo.dk, then the profile will be published. Are there any wishes to change the company profile and you would like to do them yourself, you can receive a code to your company email. The code is used to log in to SeekGo.dk in the top right corner, then hold the curser over account , then click on your listings , now you can see your profile and make the changes. All changes will be sent to SeekGo for approval before being published on the profile.

A profile is FREE FOR THE FIRST 3 MONTHS, thereafter the price is DKK 39 pr. month

2: Reviews

Everyone has the opportunity to make a review of a company on the profile, but all reviews goes through SeekGo first for approval, which means that SeekGo make sure that no inappropriate comments gets published on the profile.

3: Deals/campaigns

SeekGo has a page where companies can upload special deals or campaigns. The Company does not have to have a profile on SeekGo.dk to be able to get an add on the deals and campaigns site. The prize for an add on the site is DKK 25 pr.month.

4: Get publicity In your company

SeekGo.dk gives your company the opportunity to receive publicity and visual marketing. Seekgo.dk endeavors to give all companies as beautiful a profile as possible.

5: Newsletter

SeekGo.dk sends out a newsletter by email to anyone who signs up for it. The newsletter vil contain notes on newly launched profiles or notes on some of the deals or campaigns on the site.

6: Contact us

If you are interested in creating a profile on SeekGo.dk or have any questions, you are more then welcome to contact us by email: Sellbuyis2015@gmail.com

Get Started Now