VILKÅR, BETINGELSER OG FORTROLIGHEDSPOLITIK

Sell&buy I/S er et lille firma bestående af hjemmesider indenfor forskellige genre ejet af 2 personer fra Danmark. Dette er betingelserne og fortrolighedspolitiken for Seekgo.dk

Fortrolighedspolitikken er en del af betingelserne på denne website som er bindende for alle sidens brugere.

Sell&Buy I/S’s politik er at respektere og beskytte dit privatliv. Sell&Buy I/S tager derfor sikkerhedsforanstaltninger for at bevare fortroligheden af den information, som du giver os.

Det er muligt, at vi indsamler visse typer personligt identificerbare informationer såsom dit navn, din email-adresse, gadeadresse eller andre postadresser samt telefonnummer(re) (til sammen “Personlige informationer”). Det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan vi indsamler, anvender, oplyser, behandler og opbevarer dine personlige oplysninger, som du måtte frivilligt give os, såvel som informationer som indsamles på siden.

Fortrolighedspolitikken fremsætter Sell&Buy I/S’s aktuelle politikker og praksis mht. personlige informationer, som tilhører brugeren af siden.  Din fortsatte deltagelse på siden angiver din accept af denne fortrolighedspolitik og af indsamling, anvendelse, oplysning og opbevaring af dine personlige oplysninger om beskrevet nedenfor.

Hvis du har nogen indvendinger mod denne fortrolighedspolitik skal du øjeblikkeligt ophøre med at anvende siden.

Indsamling og anvendelse af information

Vi vil muligvis indsamle og anvende aggregeret information til analyse og forskning.  Aggregerede informationer dækkes ikke af denne politik, da de ikke identificerer nogle enkeltpersoner.

Du kan browse siden uden at give nogle personlige informationer.

Vi indsamler ikke personlige informationer om dig undtagen, når du giver os dem, såsom når du: klikker på “KONTAKT” på siden for at sende os en meddelelse via email
afgiver en bestilling til oprettelse af virksomhedsprofil
afgiver bestilling af at komme på deals siden
giver en kommentar på en profil
tilmelder dig til at modtage e-mail/nyhedsbreve

Procedurer for gennemgang af dine personlige oplysninger og fravalg

Du kan altid kontakte Sell&Buy I/S, hvis du ønsker at gennemgå nogle personlige informationer, som vi måtte have om dig. Hvis vi har personlige informationer om dig, vil vi gratis give dig en læselig kopi af sådanne personlige informationer.  Faktiske fejl i dine personlige informationer, inklusive forældede informationer, kan korrigeres ved at kontakte os og sende os en anmodning, som troværdigt viser vores fejl.  For at beskytte dit privatliv og din sikkerhed vil vi tage kommercielt rimelig trin for at bekræfte din identitet, inden vi giver adgang til personlige informationer eller foretager rettelser.

Link til tredjeparts sider

Siden vil indeholde links til andre firmaers websider, som ikke er tilknyttet Sell&Buy I/S. Du forstår, erkender og indvilliger i, at disse link udelukkende gives for at være belejlige for dig og ikke som er et endossement af tredjeparts indhold, reklamer eller praksis af Sell&Buy I/S. Sell&Buy I/S er IKKE ansvarlig for fortroligheds praksisserne eller indholdet på nogle af disse websider, herunder nogle websider som måtte angive et særligt forhold eller “partnerskab” med Sell&Buy I/S. Sell&Buy I/S oplyser ikke unikke identifikationskoder til dem som er ansvarlige for de websider, der er link til. De websider, der er link til, vil dog muligvis indsamle personlige informationer om dig, når du linker til deres websider. Denne indsamling af information er ikke underkastet Sell&Buy I/S’s kontrol. For at garantere beskyttelse af dine personoplysninger, skal du altid gennemlæse fortrolighedspolitikkerne for de websider, som du besøger via link på denne side.
F.eks. giver siden link til websider, som er sociale medier, såsom Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi anbefaler, at du gennemlæser disse websiders fortrolighedspolitikker og andre vilkår og betingelser, inden du poster noget indhold (“brugerindhold”).

Ændringer af denne fortrolighedspolitik

Sell&Buy I/S vil muligvis med tiden revidere denne fortrolighedspolitik, efterhånden som nye funktioner tilføjes til siden, eller efterhånden som internet love og -standarder udvikler sig, og dette vil blive afspejlet af meddelelsen “Sidst ændret” nedenfor.  Vi vil postere disse ændringer fremstående, men vi anbefaler, at du regelmæssigt læser denne fortrolighedspolitik, når du besøger siden. Ændringer vil ikke gælde med tilbagevirkende kraft for personlige informationer, som blev indsamlet inden ændringerne i fortrolighedspolitikken med undtagelse af, som det kræves ifølge loven.

Indlevering af brugerindhold af dig

I tilfælde af at du overfører eller posterer noget brugerindhold på eller til siden, (1) erklærer og garanterer du overfor Sell&Buy I/S, at du har indhentet alle de nødvendige licenser, samtykker, frafaldelser, frigivelser, autorisationer og/eller tilladelser til at postere eller overføre sådant brugerindhold; og (2) overdrager til Sell&Buy I/S en uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, uophørlig, ret, som kan fuldt viderelicenseres uden afgifter samt en licens til at anvende, reproducere, modificere, adaptere, offentliggøre, oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere, overføre, offentligt opføre og offentligt vise sådant indhold (helt eller delvist) og/eller indføje det (helt eller delvist) i andre værker i nogen form, medier eller teknologi, som kendes i dag eller som udvikles senere. Du bekræfter, at alt brugerindhold indleveret af dig kan håndteres af Sell&Buy I/Spå ikke-fortrolig basis..

Anvendelse af siden

Visse områder af siden vil være begrænset til autoriserede brugere her er der tale om de virksomheder som oprette deres profiler, de vil få tilsendt en adgangskode. Du indvilliger i, at du ikke vil vise din(e) adgangskode(r) eller andre adgangs informationer relateret til siden til andre. Du indvilliger i, at du vil være ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode(r) og eventuelle andre adgangs informationer relateret til siden, og at du vil være ansvarlig for alle eventuelle aktiviteter, som forekommer som følge af at anvende din(e) adgangskode(r), og/eller andre adgangs informationer relateret til siden. Du indvilliger endvidere i, at du vil underrette Sell&Buy I/S øjeblikkeligt i tilfælde af, at du opdager noget uautoriseret brug af din(e) adgangskode(r) eller andre adgangs informationer relateret til siden.

Du indvilliger i, at du ikke vil tage adgang til eller anvende siden på en måde, som kunne skade, gøre ubrugbar eller forårsage unødigt besvær for siden og/eller dens host, servere, netværk, systemer eller andre brugere. Du indvilliger i, at du ikke på nogen måde vil forsøge at forstyrre sidens funktion (herunder med levering af nogen serviceydelser), at du ikke vil overføre nogen virus eller orm til siden, at du ikke vil bruge spider-, robot- eller andre automatiserede mekanismer til at tage adgang til siden og/eller dens servere eller systemer, og at du ikke vil tage del i flooding, spamming, mail-bombing, crashing eller på anden vis udsende uønskede e-mail til andre brugere af siden. Du indvilliger endvidere i, at du ikke vil forsøge at tage adgang til data, som ikke er beregnet til din brug, at du ikke vil forsøge at logge på en server eller konto, som du ikke er autoriseret til at tage adgang til, og at du ikke vil sonde, scanne eller afprøve sårbarheden af noget system eller netværk, som på nogen måde er relateret til siden uden tilladelse.

Ophavsret og tilladelser

Du er velkommen til at browse siden. Generelt og med mindre andet er anført, kan du gennemgå og udskrive kopier af materiale fra siden, forudsat, at materialet (1) kun anvendes til ikke-kommercielle formål, og (2) bevarer alle copyright, varemærker og andre meddelelser om ejendomsret uændret, som vist på materialet, som det er posteret på siden.
Du har ikke tilladelse til at lave kopier eller distribuere kopier af materiale på siden til noget kommercielt formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sell&Buy I/S. Intet af materialet fundet på siden (herunder alt software, HTML-kode og anden kode) må baglænskonstrueres, demonteres, dekompileres, transskiberes, lagres i et genfindingssystem, oversættes til andre sprog eller computersprog, retransmitteres i nogen form eller på nogen vis (elektronisk, mekanisk, ved reproduktion af fotooptagelse eller på anden vis), videresælges eller redistribueres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sell&Buy I/S.

Lovmæssig overholdelse

Du indvilliger i, at du ikke vil anvende siden eller den software eller de serviceydelser, som tilbydes på eller gennem siden, til noget formål, som er forbudt iht. disse betingelser, eller som er ulovligt. Du indvilliger endvidere i ikke at tage adgang til, downloade, anvende eller eksportere siden eller software eller serviceydelser, som tilbydes på eller gennem siden i krænkelse af gældende love, regler eller bestemmelser.

Der skal ikke foretages nogen ændringer af disse vilkår & bestemmelser undtagen ved en revideret postering på siden, og ingen meddelelse sendt til eller anden information givet til en bruger af siden eller dennes repræsentanter på nogen måde, som ikke er posteret på denne side, vil udgøre et tillæg til, frafaldelse af eller ændring af disse vilkår & betingelser, medmindre et sådant tillæg, frafaldelse eller ændring forefindes skriftlig fra en autoriseret bemyndiget funktionær eller repræsentant for Sell&Buy I/S.